ยืนยันการการซื้อสินค้า

หลังจากได้ทำการยืนยันการสั่งซื้อสินค้าเรียบร้อยแล้ว ทางผู้จัดงานจะดำเนินการส่งรายการคำสั่งซื้อไปยังร้านค้า หลังจากนั้นร้านค้าจะติดต่อท่านกลับมาเพื่อทำการชำระเงินและจัดส่งสินค้าต่อไป (ร้านค้าจะติดต่อกลับภายใน 1 วัน)