กรุณาหมุนจอโทรศัพท์
ให้เป็นแนวนอน

ขอบเขตการใช้งาน

หากท่านใช้ (ระบบปฏิบัตืการ Android)
ให้เปิดด้วยบราวเซอร์ (Google Chrome) เท่านั้น

หรือ หากท่านใช้ (ระบบปฏิบัตืการ IOS)
ให้เปิดด้วยบราวเซอร์ (Safari) เท่านั้น

แลนด์มาร์ค

ชามไก่นครลำปาง

ชามไก่ยักษ์ของอินทราเอาท์เลท จำลองมาจากชามไก่โบราณ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 4 เมตร มีบันไดขึ้นด้านหลังชาม ภายในชามมีอักษรจีนที่แปลว่า ชามไก่ลำปาง (หน่ำปังโกยอั้ว) มีพื้นที่รอบชามไก่ยักษ์ตกแต่งด้วยชามไก่และจ้อรองเผาในเตามังกรจากโรงงานร่วมสามัคคี ซึ่งเป็นโรงงานแห่งแรกของจังหวัดลำปาง

selfie icon

เซลฟี
แลนด์มาร์ค (AR)

ย้อนกลับ