กรุณาหมุนจอโทรศัพท์
ให้เป็นแนวนอน

ขอบเขตการใช้งาน

หากท่านใช้ (ระบบปฏิบัตืการ Android)
ให้เปิดด้วยบราวเซอร์ (Google Chrome) เท่านั้น

หรือ หากท่านใช้ (ระบบปฏิบัตืการ IOS)
ให้เปิดด้วยบราวเซอร์ (Safari) เท่านั้น

แลนด์มาร์ค

ห้าแยกหอนาฬิกา

ก่อตั้งขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 4 เพื่อใช้บอกเวลาแก่สาธารณะชน มี 4 ด้าน สูง 10 วา หอนาฬิกาได้รับความนิยมในยุคจอมพล ป. พิบูล สงคราม เพราะท่านเชื่อว่าหอนาฬิกาเป็นเสมือนสิ่งที่สื่อถึงความเจริญเฉกเช่นเดียวกับประเทศตะวันตก และในปี 2552 ก็ได้มีการปรับปรุงหอนาฬิกาให้สวยงามขึ้นโดยการขยายฐานให้กว้าง มีการหุ้มทองจังโก้บนเรือนยอดซุ้มด้านหน้าทั้ง 4 ทิศ ที่สำคัญมีการเปลี่ยนนาฬิกามาเป็นยี่ห้อ BODET จากประเทศฝรั่งเศส

selfie icon

เซลฟี
แลนด์มาร์ค (AR)

ย้อนกลับ