กรุณาหมุนจอโทรศัพท์
ให้เป็นแนวนอน

ขอบเขตการใช้งาน

หากท่านใช้ (ระบบปฏิบัตืการ Android)
ให้เปิดด้วยบราวเซอร์ (Google Chrome) เท่านั้น

หรือ หากท่านใช้ (ระบบปฏิบัตืการ IOS)
ให้เปิดด้วยบราวเซอร์ (Safari) เท่านั้น

แลนด์มาร์ค

ประติมากรรมกาน้ำชายักษ์

กาน้ำชาใหญ่ยักษ์เห็นชัดมาแต่ไกล หากมองดูใกล้ๆ จะพบว่ากาใหญ่นั้นมาจากการนำเอากาเล็กๆ กว่า 725 ชิ้นมาประกอบกัน ถ้าขับมาจากเส้นเชียงใหม่ให้สังเกตกาน้ำชาเอียงๆใบนี้… เตรียมชะลอ แล้วเลี้ยวขวาเข้าอินทราเอาท์เลทได้เลย

selfie icon

เซลฟี
แลนด์มาร์ค (AR)

ย้อนกลับ