ลงทะเบียนเข้างาน

งานมหกรรมเซรามิก
และหัตถกรรมลำปาง
ในระบบออนไลน์แบบเสมือนจริง
(Virtual Trade Show )