กรุณาหมุนจอโทรศัพท์
ให้เป็นแนวตั้ง

ขอบเขตการใช้งาน

หากท่านใช้ (ระบบปฏิบัตืการ Android) ให้เปิดด้วยบราวเซอร์ (Google Chrome) เท่านั้น

หรือ หากท่านใช้ (ระบบปฏิบัตืการ IOS) ให้เปิดด้วยบราวเซอร์ (Safari) เท่านั้น

สวนเอกอำไพ

สินค้า 2 รายการ

เกี่ยวกับเรา

สวนที่พลิกฟืั้นมาจากที่ดินว่างเปล่า และกำลังพัฒนามาเป็นสวนการเกษตรแบบผสมโดยสมบูรณ์ ซึ่งผลผลิตจากสวนได้รับมาตรฐาน GAP ทุกชนิด จึงสามารถรับประกันความปลอดภัยต่อผู้บริโภคได้ ทางสวนได้จัดจำหน่ายผลผลิตทางการเกษตรต่างๆ อาทิเช่น มะม่วง ส้ม กล้วย หน่อไม้ และมะนาว นอกเหนือจากนี้ทางสวนยังได้ปลูก เงาะ และทุเรียนเพิ่มเติมซึ่งคาดว่าจะออกผลผลิตได้ในอีกไม่ช้า ด้วยหวังว่าจะสามารถจำหน่ายผลไม้คุณภาพดีราคาสมเหตุผลโดยที่ไม่ผ่านพ่อค้าคนกลางให้แก่ผู้บริโภคได้อย่างทั่วถึง

063-935-4666

ที่อยู่ 56/7 ถ.วังขวา ต.สบตุ๋ย อ.เมือง จ.ลำปาง 52100