กรุณาหมุนจอโทรศัพท์
ให้เป็นแนวตั้ง

ขอบเขตการใช้งาน

หากท่านใช้ (ระบบปฏิบัตืการ Android) ให้เปิดด้วยบราวเซอร์ (Google Chrome) เท่านั้น

หรือ หากท่านใช้ (ระบบปฏิบัตืการ IOS) ให้เปิดด้วยบราวเซอร์ (Safari) เท่านั้น

ฟาร์มซ้อกะเฮีย

สินค้า 8 รายการ

เกี่ยวกับเรา

ฟาร์มซ้อกะเฮียมีผลิตภัณฑ์สินค้าคือ กล้วยตากลำปาง โดยกล้วยที่เรานำมาทำเป็นพันธุ์น้ำตาลต่ำ และอบพลังงานแสงอาทิตย์เท่านั้ัน ทำให้ไม่ได้ผ่านสารเจือปน และไม่ปรุงกลิ่น100% แบรนด์ของเราผ่านการรับรองจากอย. ออร์แกนิคไทยแลนด์ และฮาลาล

088-260-5846

90/341 ต.บ่อแก้วอ.เมือง