กรุณาหมุนจอโทรศัพท์
ให้เป็นแนวตั้ง

ขอบเขตการใช้งาน

หากท่านใช้ (ระบบปฏิบัตืการ Android) ให้เปิดด้วยบราวเซอร์ (Google Chrome) เท่านั้น

หรือ หากท่านใช้ (ระบบปฏิบัตืการ IOS) ให้เปิดด้วยบราวเซอร์ (Safari) เท่านั้น

บริษัท เค.เค.เซรามิคส์ จำกัด

สินค้า 8 รายการ

เกี่ยวกับเรา

บริษัท เค เค เซรามิคส์ จำกัด เป็นบริษัทที่รับผลิตสินค้า และส่งออกมาเป็นเวลายาวนานกว่า 39 ปี มีทั้งส่งออกในประเทศและต่างประเทศ เช่น Europe , South Africa และAsiaเป็นต้น ส่วนใหญ่สินค้าจะเป็นประเภทของตกแต่งบ้าน ของชำร่วย ซึ่งเอกลักษณ์เฉพาะตัวคืองานปั้นทุกชิ้นของบริษัทจะเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ที่สำคัญยังมีช่างที่มากประสบการณ์ และความชำนาญเฉพาะตัวอีกด้วย

083-203-8885

254 ถนนพหลโยธิน ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง