กรุณาหมุนจอโทรศัพท์
ให้เป็นแนวตั้ง

ขอบเขตการใช้งาน

หากท่านใช้ (ระบบปฏิบัตืการ Android) ให้เปิดด้วยบราวเซอร์ (Google Chrome) เท่านั้น

หรือ หากท่านใช้ (ระบบปฏิบัตืการ IOS) ให้เปิดด้วยบราวเซอร์ (Safari) เท่านั้น

กลุ่มสล่าสตรีบ้านหลุก

สินค้า 48 รายการ

เกี่ยวกับเรา

กลุ่มสล่าสตรีบ้านหลุก ผู้ผลิตสินค้าชุมชนในแบรนด์ look craft (หลุกคราฟท์) เป็นกลุ่มที่รวบรวมผู้หญิงที่มีความสามารถในการแกะสลักไม้ ทั้งในแบบดั้งเดิมของชุมชน เช่น ช้าง ม้า กวาง หัวช้าง ฯลฯ มาสร้างสรรค์และพัฒนารูปแบบให้มีความหลากหลาย มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวของลูกค้า เช่น ช้าง ม้า นัยน์ตา อัญมณี ฯลฯ เป็นผู้ผลิตครกไม้ก๋าไก่ หนึ่งเดียวของชุมชนทั้งปลีกและส่ง รวมทั้งยินดีรับแกะสลักงานไม้ตามรูปแบบที่ลูกค้าต้องการ

084-134-4633

134 บ้านหลุก หมู่ 12 ต.นาครัว อ.แม่ทะ จ.ลำปาง 52150

สินค้าทั้งหมด