กรุณาหมุนจอโทรศัพท์
ให้เป็นแนวตั้ง

ขอบเขตการใช้งาน

หากท่านใช้ (ระบบปฏิบัตืการ Android) ให้เปิดด้วยบราวเซอร์ (Google Chrome) เท่านั้น

หรือ หากท่านใช้ (ระบบปฏิบัตืการ IOS) ให้เปิดด้วยบราวเซอร์ (Safari) เท่านั้น

โรงงานพุทธสิทธิ์เซรามิก

สินค้า 21 รายการ

เกี่ยวกับเรา

โรงงานพุทธสิทธิ์เซรามิก จะมีจุดเด่นคือ งานสไตล์ญี่ปุ่น เช่น ดอกซากุระและหิมะ โดยการใช้เทคนิคของญี่ปุ่นมาออกแบบและผลิตสินค้าขึ้นมา สินค้าส่วนใหญ่จะเป็นของใช้บนโต๊ะอาหาร นอกจากการผลิตสินค้าแล้ว ทางโรงงานยังมีการออกแบบแบรนด์ให้กับลูกค้า และสามารถผลิตจำนวนน้อยชิ้นได้ด้วย ซึ่งนั่นทำให้โรงงานพุทธสิทธิ์เซรามิกตอบโจทย์ตรงตามความต้องการของลูกค้าเป็นอย่างมาก

064-5323655, 090-6755357

163 ม.5 ต.กล้วยแพะ อ.เมือง จ.ลำปาง 52000