กรุณาหมุนจอโทรศัพท์
ให้เป็นแนวตั้ง

ขอบเขตการใช้งาน

หากท่านใช้ (ระบบปฏิบัตืการ Android) ให้เปิดด้วยบราวเซอร์ (Google Chrome) เท่านั้น

หรือ หากท่านใช้ (ระบบปฏิบัตืการ IOS) ให้เปิดด้วยบราวเซอร์ (Safari) เท่านั้น

บริษัท แสงอรุณเซรามิค จำกัด

สินค้า 9 รายการ

เกี่ยวกับเรา

บริษัท แสงอรุณเซรามิค จำกัด ก่อตั้งเมื่อปี 2500 ซึ่งมีอายุยาวนานถึง 64 ปีในปัจจุบัน โดยบริษัทจะเป็นผู้ผลิตสินค้าตามที่ลูกค้าต้องการ ซึ่งในตัวคุณภาพของสินค้าถูกพัฒนาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันเป็นงานHandmadeทั้งหมด เพื่อกระจายรายได้ถึงคนในชุมนุมที่เข้ามาเป็นพนักงาน

054-222-815

29 ถ.นาก่วมเหนือ ต.ชมพู อ.เมือง จ.ลำปาง 52100