กรุณาหมุนจอโทรศัพท์
ให้เป็นแนวตั้ง

ขอบเขตการใช้งาน

หากท่านใช้ (ระบบปฏิบัตืการ Android) ให้เปิดด้วยบราวเซอร์ (Google Chrome) เท่านั้น

หรือ หากท่านใช้ (ระบบปฏิบัตืการ IOS) ให้เปิดด้วยบราวเซอร์ (Safari) เท่านั้น

บริษัท สหกรณ์การเกษตรสบปราบ

สินค้า 10 รายการ

เกี่ยวกับเรา

บริษัท สหกรณ์การเกษตรสบปราบ ก่อตั้งมาเพื่อช่วยเหลือสมาชิกให้กินดีอยู่ดี ส่งเสริมอาชีพในชุมนุม ซึ่งผลิตภัณฑ์หลักคือข้าวสาร ซึ่งเอกลักษณ์จะอยู่ที่ความนุ่ม ความหอม และความอร่อย

089-951-5323

28 ม.14 ต.สบปราบ อ.สบปราบ จ.ลําปาง