กรุณาหมุนจอโทรศัพท์
ให้เป็นแนวนอน

ขอบเขตการใช้งาน

หากท่านใช้ (ระบบปฏิบัตืการ Android)
ให้เปิดด้วยบราวเซอร์ (Google Chrome) เท่านั้น

หรือ หากท่านใช้ (ระบบปฏิบัตืการ IOS)
ให้เปิดด้วยบราวเซอร์ (Safari) เท่านั้น

แลนด์มาร์ค

ไก่ขาวแห่งกุกกุฏนคร

ตามตำนาน “ไก่ขาว” ถูกใช้เป็นสัญลักษณ์ที่มาจากกุกกุฏนครซึ่งเป็นอีกชื่อหนึ่งของลำปางแปลว่าเมืองไก่ขัน ชื่อนี้มีตำนานเล่าว่าเมื่อครั้งพุทธกาลสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเสด็จมาประทับ ณ เมืองลำปางพระอินทร์ทราบข่าวจึงแปลงเป็นไก่ขาวเพื่อขันปลุกพระพุทธองค์ให้ตื่นขึ้นมาปฏิบัติภารกิจ ทั้งยังเป็นห่วงว่าชาวเมืองลำปางจะตื่นขึ้นมาใส่บาตรพระพุทธองค์ไม่ทันจึงขันปลุกชาวบ้านให้ตื่นมาหุงหาอาหารเตรียมใส่บาตร ส่วนชามตราไก่นั้นมาทีหลังอันที่จริงชามตราไก่มีต้นกำเนิดในประเทศจีนโดยชาวจีนแคะ ตำบลกอปี อำเภอไท้ปู มณฑลกวางตุ้งและชาวจีนแต้จิ๋ว นอกจากจะใช้ในประเทศจีนแล้วชามตราไก่ยังเป็นสินค้าส่งไปจำหน่ายแก่ชาวจีนโพ้นทะเลด้วย ดังนั้นส่วนหนึ่งจึงถูกส่งมายังประเทศไทยซึ่งมีชาวจีนโดยเฉพาะชาวจีนแต้จิ๋วและชาวจีนแคะอาศัยอยู่จำนวนมาก

selfie icon

เซลฟี
แลนด์มาร์ค (AR)

ย้อนกลับ